Portal Aktywni.pl korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich przyjmowanie. Zapoznaj się z naszą polityką cookies. Zamknij powiadomienie.

Aktywna strefa Forum

Zaloguj się przez Facebooka

Indywidualne »
» Transport koni
Który brzuch lepszy? Wybierz!
vs


Aktywne pojedynki: zobacz rankingi zdjęć »
rozstrzygaj pojedynki
dodawaj zdjęcia
sprawdź kto wygrał

Transport koni

Autor: Karolina W-ska  Data publikacji: 2008-09-30

Tagi: jazda konna, jeździectwo, konie, transport koni

Galeria artykułu

W związku ze zmianą regulacji prawnych w Polsce przewóz koni powyżej 50 km od miejsca zamieszkania nie jest już taką prostą sprawą. Nowe procedury i wymogi narzucają hodowcom i właścicielom koni wynajmowanie specjalnych firm do ich przewozu i zdobywanie uprawnień kierowcy/konwojenta. Wprowadzenie zmian wiąże się również z przystąpieniem Polski do UE, co pociągnęło za sobą przystosowanie wielu przepisów do ustawodawstwa wspólnotowego.

Dokumentem mówiącym o szczegółowych warunkach transportu jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu transportu zwierząt.
By ułatwić zrozumienie zasad należy zwrócić uwagę na to kto jest kim i za co odpowiada:
nadawca - oznacza osobę powierzającą transport zwierząt z miejsca wysyłki do miejsca przeznaczenia;
przewoźnik - oznacza osobę fizyczną lub prawną dokonującą zarobkowo transportu zwierząt w imieniu własnym lub w imieniu innej osoby albo dostarczającą środki transportu przystosowane do przewozu zwierząt;
konwojent - oznacza osobę posiadającą kwalifikacje, określone w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu potwierdzania kwalifikacji dla kierowców i konwojentów, opiekującą się zwierzętami i dozorującą zwierzęta w czasie transportu, odpowiedzialną za humanitarne postępowanie wobec zwierząt oraz wykonującą niezbędne czynności obsługowe zwierząt.
By przewoźnik mógł przyjąć zwierzęta do przewozu należy spełnić następujące warunki: wyznaczyć konwojenta i posiadać orzeczenie lekarza weterynarii o zdrowiu zwierzęcia, czyli świadectwo zdrowia, ewentualnie orzeczenie, że zwierzę nadaje się do transportu jeżeli nie jest wymagane świadectwo zdrowia, a także dokumenty identyfikujące zwierzę. Dodatkowo nadawca musi przygotować pisemne oświadczenie, że zwierzę zostało odpowiednio przygotowane do transportu.
Może zaistnieć sytuacja kiedy przewoźnik lub nadawca nie wyznaczy konwojenta. Wtedy przyjęcie zwierząt do przewozu jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy zostanie spełniony jeden z wymienionych warunków: przewoźnik sam podejmie się sprawowania opieki nad zwierzętami oraz posiada niezbędne w tym celu kwalifikacje; nadawca zapewnił obecność konwojenta w miejscach i na czas obowiązkowego postoju; zwierzęta będą transportowane w bezpiecznych i odpowiednio wentylowanych kontenerach, zawierających paszę i wodę w ilości wystarczającej na czas dwukrotnie dłuższy niż przewidywany czas podróży, umieszczone w pojemnikach zabezpieczonych przed przewróceniem.
W skrócie, do przewozu koni na terenie kraju, poza gminą i powyżej 50 km są potrzebne następujące dokumenty:
- paszport hodowlany (nie PZJ-owski),
- świadectwo zatwierdzenia środka transportu,
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowców i konwojentów do transportowania zwierząt.
Do przewozu koni poza terenem kraju dodatkowo są potrzebne:
- świadectwo zdrowia wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii,
- plan trasy, jeżeli podróż będzie trwała więcej niż 8 godzin.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB TRANSPORTU ZWIERZĄT KOPYTNYCH
Przewoźnik jest zobowiązany przedłożyć powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu dla miejsca wysyłki plan trasy, jeżeli podróż koniowatych do państw członkowskich Unii Europejskiej lub do państw trzecich będzie trwała wraz z postojami dłużej niż 8 godzin.
W planie trasy przewoźnik musi wpisać czas i miejsca, w których zwierzęta były karmione oraz pojone. Zaś urzędowy lekarz weterynarii potwierdza w planie trasy (stemplem i podpisem) dokonanie kontroli weterynaryjnej w miejscach postoju, w punktach etapowych i transferowych oraz w punktach granicznych.
Po zakończeniu transportu przewoźnik powinien odesłać plan trasy do powiatowego lekarza weterynarii, natomiast kopię planu trasy winien przechować przez okres 3 lat.

ŚRODKI TRANSPORTU DO PRZEWOZU KOPYTNYCH
Środki transportu powinny być odpowiednio przystosowane by zapewniały zwierzętom bezpieczeństwo i komfort podróży. Przede wszystkim powierzchnia środka transportu musi być dostosowana do ilości przewożonych zwierząt do tego stopnia by umożliwić im swobodne przyjęcie pozycji stojącej albo leżącej, a także założyć ścianki działowe w razie potrzeby. Oczywiście jeszcze takie elementy jak zadaszenie, przestrzeń wentylacyjna, a także urządzenia do pojenia i karmienia zwierząt.
Podłoga do przewozu zwierząt kopytnych powinna zapewniać przyczepność kończyn oraz umożliwiać utrzymanie higieny w czasie transportu. Pokryta  ściółką w ilości zapewniającej wchłanianie odchodów zwierząt oraz wygodę zwierząt. Otwory i perforacje w podłodze powinny być gładkie, aby nie powodowały zranienia zwierząt, ewentualnie odpowiednio zabezpieczone.
Należy pamiętać, że zwierzęta kopytne przewozi się z uwzględnieniem gatunku i odseparowuje się je od siebie, a dodatkowo zwrócić należy uwagę by podczas transportu odseparować od siebie zwierzęta dorosłe od młodych, z wyjątkiem samic z nieodsadzonymi młodymi; dorosłe niekastrowane samce od samic; zwierzęta wykazujące agresję względem siebie; dorosłe ogiery.
Zwierzęta mogą być ładowane tylko do środków transportu uprzednio oczyszczonych i poddanych udokumentowanej dezynfekcji.
Na kontenerach, a także w przyczepkach do przewozu zwierząt kopytnych, powinien znajdować się symbol wskazujący obecność żywych zwierząt oraz znak wskazujący pozycję pionową zwierząt.
W przypadku wiązania zwierząt kopytnych sznury i inne urządzenia przeznaczone do tego celu powinny posiadać wytrzymałość uniemożliwiającą zerwanie się zwierzęcia; być skonstruowane w sposób zapobiegający uduszeniu lub zranieniu zwierzęcia oraz zapewniać zwierzęciu przyjęcie naturalnej pozycji stojącej lub leżącej oraz dostęp do wody i paszy.
Jednokopytne, z wyjątkiem nieoswojonych źrebiąt oraz zwierząt przewożonych w pojedynczych boksach, powinny mieć podczas transportu założone kantary.

INNE ŚRODKI TRANSPORTU
Wszystkie zwierzęta kopytne można także przewozić alternatywnymi środkami transportu w stosunku do samochodów a należą do nich, transport kolejowy, morski i lotniczy.
Przewożenie koni koleją czy statkiem w zasadzie nie różni się niczym innym do samochodowego. Pamiętać należy o dostarczeniu odpowiedniej ilości wody zdatnej do picia, paszy i o sposobie składowania odchodów. Na statkach powinny być zapewnione pomieszczenia w celu izolowania zwierząt chorych, środki do udzielenia im pomocy lekarskiej oraz sprzęt do uboju "z konieczności".
W transporcie lotniczym obowiązują zasady ustalone przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA), ogłaszanych zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112); a zwierzęta powinny być przewożone w kontenerach lub specjalnie przystosowanych do tego klatkach. Na pokładzie samolotu przeznaczonego do przewozu towarów powinny znajdować się narzędzia do uboju "z konieczności".

Jeszcze nikt nie dodał tego artykułu do ulubionych
Zaloguj się, aby zapisać w ulubionych

Podziel się swoją opinią!

dodaj komentarz
marc marc

marc

Warszawa

2009-01-13 14:06

pierwsszy!!!111

marc marc

marc

Warszawa

2009-01-13 14:06

pierwsszy!!!111

Artur Nowak

Artur

Puławy

2009-01-13 14:06

pierwszy

marc marc

marc

Warszawa

2009-01-13 14:07

teraz ja pierwszy!

Masz konto na portalaktywni.com?

Nie pamiętasz hasła? | Zarejestruj się

Dodaj komentarz

Nie musisz zakładać konta, żeby podzielić się swoją opinią. Dodaj komentarz już teraz.

dodaj komentarz

Dodaj komentarz

imię lub nick: *

wróć

adres e-mail: * (adres e-mail nie będzie widoczny)

wpisz tekst z obrazka *

* - pola wymagane
Polecane na Aktywni.pl
Aktywne Pojedynki
Który brzuch lepszy? Wybierz!
vs
Reklama
Reklama
Zgłoś uwagi

Zgłoś uwagi do strony Aktywni.pl